Historia

 

 

 

 

Kyrkans Vänner i Göteborgs Masthuggs församling grundades den 20 maj 1927 efter att en kommitté arbetat inför bildande av föreningen. Det framgår inte av protokollet i vilken lokal detta möte ägde rum.BR>

Kyrkans Vänner i Göteborgs Oskar Fredriks församling, observera dåtida stavning har vi ingen uppgift om när den bildades, men borde vara ungefär samtidigt.

Kyrkans Vänner i Göteborgs Karl Johans församling grundades den 17 mars 1932 i Karl Johans församlingshem (på Ostindiegatan). Observera att på den tiden stavades det så. Idag heter församlingen Göteborgs Carl Johans församling. Vi vet från en tidningsartikel att Kyrkans Vänner i Karl Johan deltog i kyrkostämman redan 1926, innan föreningen bildades. Några år tidigare hade Kyrkans Vänner i Lundby församling bildats. Någon gemensam organisation för hela Göteborg fanns inte då.

Kyrkans Vänner i Högsbo församling grundades 1 juni 1962 i Hagens Prästgård, samtidigt som man planerade för att Västra Frölunda församling skulle delas den 1 januari 1963. Vid kyrkofullmäktigevalen 1962 ville man ju vara med inför den nya församlingens organisation från början.

Kyrkans Vänner i Oskar Fredrik och Kyrkans Vänner i Masthugg gick lades samman till en förening den 6 maj 1996, vid ett möte i Repslagargården.

Partipolitiskt Obundna bildades 1987 av flera obundna grupper vid ett möte i Sankt Jakobs församlingshem i Stockholm. Obundna betyder att de inte är kopplade till något allmänpolitiskt parti.

Inför kyrkovalet 2001 beslöt Kyrkans Vänner att ingå i POSK, och gå till val under detta namnet.

De lokala föreningarna POSK i Carl Johan och POSK i Högsbo gick samman år 28 mars2012 vid ett möte i Kungsladugårds kyrka, och bilda en gemensam förening.

Sedan 12 april 2016 är vi en gemensam förening för hela pastoratet

 

POSK i Carl Johan Högsbo • c/o Gyllenhammar, Barytongatan 7 • 421 38 Västra Frölunda

www.poskcarljohan.se